Vi mener

DMTs input til implementeringen af drikkevandsdirektivets regler på Legionellaområdet

DMTs input til implementeringen af drikkevandsdirektivets regler på Legionellaområdet

EU’s drikkevandsdirektiv er blevet revideret, og de nye regler står foran implementering i dansk lov. Det kommer bl.a. til at få betydning for den danske Legionella-indsats, fordi det nye direktiv stiller krav om både grænseværdier… Læs mere

Vejledning til omkostningsbekendtgørelsen skal fremme klimatilpasning

Vejledning til omkostningsbekendtgørelsen skal fremme klimatilpasning

DMT har afgivet høringssvar vedr. vejledningsudkast til omkostningsbekendtgørelsen. Læse høringssvaret her.

Tak for en vellykket workshop om miljøfarlige stoffer

Tak for en vellykket workshop om miljøfarlige stoffer

Workshoppen bød på mange vigtige input, der vil indgå i arbejdet med at sætte handling bag regeringens strategi for miljøfarlige stoffer.

DMT høringssvar vedr. vejledning om blødgøring af drikkevand

DMT høringssvar vedr. vejledning om blødgøring af drikkevand

Vejledningen om blødgøring af drikkevand skal fremme en energi- og klimarigtig vandsektor og øget drikkevandskvalitet. Læs høringssvaret her.

Helle Bach Rungø bliver sekretariatschef i Dansk Miljøteknologi

Helle Bach Rungø bliver sekretariatschef i Dansk Miljøteknologi

I DMT er vi meget glade for at kunne løfte sløret for vores nye sekretariatschef Helle Bach Rungø, der 1. marts tiltræder i stillingen.

Dansk Miljøteknologi søger miljøpolitisk konsulent

Dansk Miljøteknologi søger miljøpolitisk konsulent

DMT søger en miljøpolitisk konsulent med generalistkompetencer, der kan indgå i vores sekretariat. Læs jobopslaget her.

Vandpolitisk Netværk 2022

Vandpolitisk Netværk 2022

Tre spændende møder er i pipelinen for Vandpolitisk Netværk 2022. Se det foreløbige program her.

DMT høringssvar vedr. ØR-bekendtgørelsen

DMT høringssvar vedr. ØR-bekendtgørelsen

DMT har afgivet høringssvar på udkastet til en revideret bekendtgørelse om økonomisk regulering af vandselskaber. Der er tale om en mindre ændring af bekendtgørelsen, som er nødvendiggjort af den langsomme implementering af de to aftaler… Læs mere

Kirsten Brosbøl i spidsen for Dansk Miljøteknologi

Kirsten Brosbøl i spidsen for Dansk Miljøteknologi

Fhv. miljøminister Kirsten Brosbøl sætter sig i spidsen for brancheforeningen Dansk Miljøteknologi i det nye år. Læs mere her.