Vi mener

Nyt formandskab i Dansk Miljøteknologi

Nyt formandskab i Dansk Miljøteknologi

Dansk Miljøteknologi afholdte d. 25. oktober bestyrelsesmøde og formandskabet konstituerede sig med Kirsten Brosbøl som forperson og Leif Bentsen, Jens Brandt Bering og Jesper Nerlov som næstformænd. Derudover kunne vi også byde velkommen til Jacob… Læs mere

DMT har afgivet høringssvar til den nye dronebekendtgørelse

DMT har afgivet høringssvar til den nye dronebekendtgørelse

Dansk miljøteknologi og Explicit har i oktober afgivet høringssvar til dronebekendtgørelsen der fastsætter reglerne for flyvning med droner.

DMT har afgivet høringssvar til den nye Vandforsyningslov

DMT har afgivet høringssvar til den nye Vandforsyningslov

Det reviderede drikkevandsdirektiv står foran implementering i dansk lov. DMT har afgivet høringssvar til den del, der vedrører Vandforsyningsloven. Læs hele høringssvaret her.

Endelig kom regeringens udspil til klimatilpasningsplan – men vi savner miljøperspektivet

Endelig kom regeringens udspil til klimatilpasningsplan – men vi savner miljøperspektivet

Vi har ventet længe på et udspil til en klimatilpasningsplan, og pludselig dukkede det op efter efterårsferiens stormflod. Læs vores tanker om udspillet her.

Interessentmøde om ny tilslutningsvejledning for industrispildevand til rensningsanlæg

Interessentmøde om ny tilslutningsvejledning for industrispildevand til rensningsanlæg

Den nye tilslutningsvejledning forventes at komme i høring i slutningen af året med markant skærpede grænseværdier

Tak for et godt møde i partnerskab for bæredygtig bioraffinering

Tak for et godt møde i partnerskab for bæredygtig bioraffinering

Den 29. august blev det 10. møde i partnerskabet for bæredygtig bioraffinering afholdt hos Meliora Bio. Slides og noter fra mødet er nu på hjemmesiden

DMT input til en grønnere finanslov 2024

DMT input til en grønnere finanslov 2024

1) Sæt penge af til en ny renluft pakke, så arbejdet med at reducere luftforureningen ikke går i stå. 2) Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) skal på niveau med sammenlignelige programmer. 3) Begrænsning af udledningen… Læs mere

DMT høringsvar vedr. det danske forhandlingsoplæg til det reviderede Byspildevandsdirektiv

DMT høringsvar vedr. det danske forhandlingsoplæg til det reviderede Byspildevandsdirektiv

Forhandlingerne vedr. EU reviderede Byspildevandsdirektiv er på vej ind i de sidste intense forhandlinger. I den forbindelse har Dansk Miljøteknologi afgivet høringssvar vedr. det danske forhandlingsoplæg.